Tre Kronor
Property Investment

Ett svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice.

Om oss

Fokus på livsmedel
och samhällsservice

Med vår förvaltning kan vi effektivt hantera fastigheter över hela Sverige.

Våra fastigheter

Aktiv förvaltning
skapar värde

Vi är en aktiv fastighetsägare som utgör ett stöd till våra hyresgästers verksamhet och skapar värde.

Våra hyresgäster

Aktuellt

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-17

· Hyresintäkterna uppgick till 191,5 mkr jämfört med 100,9 ...

Tre Kronor Property Investment AB (publ) gör ytterligare förvärv i Norge

2020-02-14

Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor") har via do...

Aktuellt

Fastigheter för handel och samhällsservice

Vårt fokus är på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Sverige. Med en aktiv förvaltning hanterar vi effektivt fastigheter över hela Sverige.

Våra fastigheter

Välbelägna handelsfastigheter i 96 kommuner

Fastigheter används främst för handel inom livsmedel, alkohol och medicin men även samhällsservice. Våra största hyresgäster är Systembolaget, ICA, Coop, Norsk Butiksdrift och Axfood.

Hyresgästerna

Handla aktien på Nasdaq First North Growth Market

Den 11 november listades bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Genom att aktivt stödja våra hyresgäster skapar vi värde för dem och för våra aktieägare.

Investor relations