Våra hyresgäster

Portföljen består av ett fokuserat bestånd inom segmentet defensiv handel. Portföljen betraktas som defensiv till följd av hyresgästernas underliggande egenskaper. Efterfrågan på mat, alkohol och medicin uppvisar låg känslighet gentemot ekonomiska cykler, vilket skapar förutsägbara kassaflöden. Största hyresgästerna är Systembolaget, ICA, Coop, Norsk Butiksdrift, Axfood, samt statlig och kommunal verksamhet.

Våra största hyresgäster

Systembolaget, som bildades år 1955, är en butikskedja som ägnar sig åt försäljning av vin, öl och sprit i Sverige. Bolaget är helägt av staten och har ensamrätt på alkoholförsäljning till konsumenter. Systembolaget har 5 400 anställda fördelat på 438 butiker och säljer även sina varor via cirka 500 ombud. År 2016 uppgick omsättningen till SEK 27,5 miljarder.

Systembolaget

ICA Gruppen är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel. I slutet av 2016 uppgick antalet hel- eller handlarägda butiker och apotek till 2 103. I Sverige bedrivs dagligvaruhandeln tillsammans med ICA-handlare som själva äger sina butiker. Under 2016 omsatte koncernen SEK 104 miljarder och sysselsatte cirka 22 000 anställda. ICA Gruppens aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm inom segmentet Large Cap.

ICA

Coop är en dagligvarukedja med cirka 655 Coop-butiker runt om i landet. Av dessa drivs 241 av Coop Sverige och 414 butiker drivs av 30 lokala konsumentföreningar. Bolaget som är kooperativt förbund grundades 1899. Under 2016 omsatte Coop Sverige-koncernen SEK 31,6 miljarder och antalet anställda uppgick till 7 349.

Coop

Dagab är ett logistikbolag för lager och leveranser av dagligvaror till handeln. Sedan år 2000 ingår bolaget i Axfoodkoncernen som utgörs av bland annat Willy:s, Hemköp och Axfood Närlivs. Dagab ansvarar för Axfoods sortiment, inköp och logistik. Bolaget levererar dagligvarusortiment till cirka 400 egna och samverkade butiker inom Axfood. Under 2016 omsatte bolaget SEK 41,9 miljarder och hade 1 840 medarbetare.

Dagab