För hyresgäster

Catella Property Asset Management sköter förvaltningen av fastigheterna.

Alla service- och felanmälningar skall anmälas online i vår kundportal. 

Till kundportalen

Instruktion för inloggning och inläggande av ärende på kundportalen.  

Fastigheter som tillträdes den 7 nov 2018 anmäler service- och felanmälningar enligt tidigare anvisningar tills annat meddelats.

Nytt journummer för dessa fastigheter: 0771-57 57 00.

Vid akuta åtgärder utanför kontorstid, t.ex. elavbrott eller en värmeanläggning som slutat fungera, kontakta jourtelefonen 0771-57 57 00.