För hyresgäster

Catella Property Asset Management sköter förvaltningen av fastigheterna.

Serviceärenden mejlas till den tekniska förvaltningen på e-post camservice@catella.se, eller anmäls via jourtelefon på 0771-57 57 00.