För hyresgäster

Catella Property Asset Management sköter förvaltningen av fastigheterna.

Alla service- och felanmälningar skall anmälas online i vår kundportal.

Till kundportalen

Instruktion för inloggning och inläggande av ärende på kundportalen.  

Vid akuta åtgärder utanför kontorstid, t.ex. elavbrott eller en värmeanläggning som slutat fungera, kontakta jourtelefonen 0771-57 57 00.