Aktien

Tre Kronor Property Investments aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 10 november 2017.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 5.289.300 SEK fördelat på 5.289.300 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Utdelningspolicy

Utdelningar planeras att betalas kvartalsvis. Första utdelning planeras att betalas ut i april 2018.

Utdelningarna till investerare är beräknad att motsvara 8 SEK per aktie och år.

Utdelningarna är beroende av gruppens tillgängliga likviditet och utdelningsbara medel och kan komma att vara föremål för långivares samtycke och gruppens uppfyllande av kovenanter enligt låneavtal. bolagets utdelningspolicy fastställs av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-09-07.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Catella Bank Filial 1) 2 535 868 47,77 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
528 729 9,96 %
AB Rolf 121 746 2,29 %
Kichi Invest AB 100 215 1,89 %
Ståhlgren Mattias 100 037 1,88 %
Lindeblad Technology AB 100 000 1,88 %
Mannerson Gustaf 100 000 1,88 %
Dunkers Donationsfond nr 2 Stift. Henry & Gerda 98 237 1,85 %
M.Å. Invest Holding AB 96 746 1,82 %
Dahl Santhe 93 493 1,76 %
Ålands Ömsesidiga Förs. Bolag 85 246 1,61 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 84 944 1,60 %
Libu Invest AB 79 547 1,50 %
Catella Bank SA 1) 78 323 1,48 %
Gålöstiftelsen 56 250 1,06 %
Synskadades Stiftelse 56 250 1,06 %
Erna och Victor Hasselblads Stift. 55 000 1,04 %
Största aktieägarna 4 370 631 82,34 %
Övriga aktieägare 937 580 17,66 %
Totalt 5 308 211 100,0 %

1) För kunders räkning.

 

First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

FNCA är utsedd till Certified Adviser för Tre Kronor Property Investment AB (publ).

Handelsinformation

Kortnamn: 3KR
ISIN-kod: SE0010169516

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank