Bolagsstyrning

Bolagets ledning och organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Dessa personer utgörs av Michael Johansson (VD) och Marcus Kruus (Fastighetschef) med mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen med fokus på handelsfastigheter och värdeskapande aktiv förvaltning.

Styrelse

Styrelsen består av representanter från bolagets aktieägare. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget.


Förvaltning

Ett förvaltningsavtal har tecknats mellan Tre kronor och Catella Property Asset Management som ska ansvara för kommersiell och teknisk förvaltning av fastighetsporföljen. Förvaltningsuppdraget omfattar asset management,  marknadsbearbetning, uthyrningsarbete samt ansvar för försäljning och förvärv av fastigheter. Tre Kronors ekonomiska förvaltning kommer att skötas av Newsec Asset Management