Finansiell kalender

februari 28 2019
Bokslutskommuniké 2018
mars 12 2019
Årsredovisning 2018
april 23 2019
Årsstämma