Finansiell kalender

juli 10 2019
Avstämningsdag utdelning
juli 18 2019
Halvårsrapport 2019
oktober 09 2019
Avstämningsdag utdelning
januari 10 2020
Avstämningsdag utdelning
februari 17 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 25 2020
Årsredovisning 2019
april 27 2020
Årsstämma