Finansiell kalender

januari 10 2020
Avstämningsdag utdelning
februari 17 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 25 2020
Årsredovisning 2019
april 27 2020
Årsstämma