Finansiell kalender

mars 25 2020
Årsredovisning 2019
april 27 2020
Årsstämma
juli 17 2020
Halvårsrapport 2020
februari 15 2021
Bokslutskommuniké 2020