Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2017
 • Hyresintäkterna uppgick till 15 436 KSEK 
 • Driftsöverskottet uppgick till 11 036 KSEK 
 • Förvaltningsresultatet, exklusive engångskostnader, uppgick till 5.683 KSEK 
 • Engångskostnader i samband med etablering av bolaget och förvärv av fastigheterna uppgår till 22 750 KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 50 226 KSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 14,1 kr 
 • Aktieutdelning under 2018 föreslås uppgå till 2 kr per aktie och kvartal

Bolaget bildades i mars 2017 då bolaget skapades av Catella. Under oktober tillfördes nya aktieägare genom en nyemission då bolaget tillfördes 355,5 MSEK i emissionslikvid. Därefter förvärvade Bolaget, med tillträde 18 oktober, 72 stycken handelsfastigheter belägna företrädesvis i södra och mellersta Sverige. Under perioden har bolaget framgångsrikt etablerat den kommersiella och operativa organisationen.

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28, e-mail: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se
2018-02-09
Regulatorisk
 • Hyresintäkterna uppgick till 15 436 KSEK 
 • Driftsöverskottet uppgick till 11 036 KSEK 
 • Förvaltningsresultatet, exklusive engångskostnader, uppgick till 5.683 KSEK 
 • Engångskostnader i samband med etablering av bolaget och förvärv av fastigheterna uppgår till 22 750 KSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 50 226 KSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 14,1 kr 
 • Aktieutdelning under 2018 föreslås uppgå till 2 kr per aktie och kvartal
2017-11-09

Tre Kronor Property Investment AB (publ) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 10 november 2017.