Pressmeddelanden

Tre Kronor Property Investment godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North

Tre Kronor Property Investment AB (publ) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 10 november 2017.

Tre Kronor Property Investment är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut 72 stycken fastigheter i företrädesvis södra och mellersta Sverige. Bolaget fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 % och den genomsnittliga återstående löptiden i kontraktsportföljen är 3 år. Bolaget förvaltas av Catella Asset Management Oy.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om 78 987 kvadratmeter. Cirka 80 % av hyresintäkterna kommer från Systembolaget, Ica, Coop, Hemköp, apotek, samt statliga och kommunala hyresgäster.

Bolagsbeskrivning publiceras idag och finns tillgänglig på:
www.3krproperty.se

Handelsinformation

Kortnamn på First North: 3KR

Certified Adviser: FNCA Sweden AB

Likviditetsgarant: Erik Penser Bank

ISIN-kod: SE0010169516

Stockholm den 9 november 2017

För ytterligare information, kontakta:

Michael Johansson, VD

Tre Kronor Property Investment AB (publ)

Tel: 073-200 40 28

2017-11-09

Tre Kronor Property Investment AB (publ) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 10 november 2017.

1
2
3