Om oss

Tre Kronor Property Investment AB är ett nytt svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter i Sverige med hög andel livsmedel och samhällsservice. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter inom segmenten defensiv handel och samhällsfastigheter.

Vår målsättning är att skapa ett diversifierat fastighetsbestånd inom handel och samhällsservice som generar starka kassaflöden och skapar en stabil avkastning till våra aktieägare över tid.

Våra hyresgäster finns primärt inom livsmedelshandel och samhällsservice och stora hyresgäster är bl.a. Systembolaget och ICA samt Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Försäkringskassan ifrån statlig och kommunal verksamhet.

Ledning och organisation

Bolagets ledning och organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Dessa personer utgörs av Michael Johansson (VD) och Marcus Kruus (Fastighetschef) med mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen med fokus på handelsfastigheter och värdeskapande aktiv förvaltning.

Övriga ledningspositioner inom organisationen utgörs av ett antal nyckelpersoner som är kontrakterade av Tre Kronor. Dessa personer kommer ifrån Catella Property Asset Management som ansvarar för den kommersiella och tekniska förvaltningen samt ifrån Newsec Asset Management som ansvarar för bolagets ekonomiska förvaltning.