Ledning

Bolagets ledning och organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Catella Property Asset Management är kontrakterade för bolags-, kommersiell och teknisk förvaltning och Newsec Asset Management för ekonomisk förvaltning. I Norge är Newsec Basale AS ansvariga för teknisk och ekonomisk förvaltning och Catella Asset Management AS för den kommersiella förvaltningen. Den löpande verksamheten leds av VD Michael Johansson.

Michael Johansson Verkställande direktör

Född: 1965

Uppdrag i Bolaget: Vd sedan 2017-10-18.

Innehav i Bolaget: 10 000 aktier.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i samtliga Dotterbolag. Styrelseledamot och vd på Gilvert Development AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i samtliga cirka 65 dotterbolag till ICA Fastigheter Sverige AB inklusive JV bolaget i Långeberga Logistik AB.

Bakgrund: Arbetslivserfarenhet: Vd på konsultbolaget Gilvert Development AB. Tidigare ledande positioner inkluderar vd för ICA Fastigheter Sverige AB och vd för bolag inom Skanska-koncernen. Över 25 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, transaktioner och finansiering.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jan Koskela Interim CFO

Född: 1961

Uppdrag i Bolaget: Interim CFO sedan december 2017

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Pågående uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och verkställande direktör i Jan Koskela Konsult AB. Styrelseledamot i CTV Properties AB (publ) samt styrelseledamot i ett flertal bolag inom KF Fastigheter koncernen.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i ett flertal bolag inom KF Fastigheter koncernen.

Bakgrund: Tidigare ledande positioner inkluderar Finance Director Nordic på Hogg Robinson Nordic AB, CFO på AbarisAB, FinancialManager/Controller på Länsförsäkringar. Över 30 års erfarenhet från finansbranschen.

Utbildning: Kandidatexamen från Karlstads universitet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.