Ledning

Bolagets ledning och organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Catella Property Asset Management är kontrakterade för bolags-, kommersiell och teknisk förvaltning och Newsec Asset Management för ekonomisk förvaltning. I Norge är Newsec Basale ansvariga för teknisk och ekonomisk förvaltning och NCM Donaldsson för den kommersiella förvaltningen. Den löpande verksamheten leds av VD Michael Johansson.

Michael Johansson Verkställande direktör

Född: 1965

Uppdrag i Bolaget: Vd sedan 2017-10-18.

Innehav i Bolaget: 10 000 aktier.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i samtliga Dotterbolag. Styrelseledamot och vd på Gilvert Development AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i samtliga cirka 65 dotterbolag till ICA Fastigheter Sverige AB inklusive JV bolaget i Långeberga Logistik AB.

Bakgrund: Arbetslivserfarenhet: Vd på konsultbolaget Gilvert Development AB. Tidigare ledande positioner inkluderar vd för ICA Fastigheter Sverige AB och vd för bolag inom Skanska-koncernen. Över 25 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, transaktioner och finansiering.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jan Koskela Interim CFO

Född: 1961

Uppdrag i Bolaget: Interim CFO sedan december 2017

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Pågående uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och verkställande direktör i Jan Koskela Konsult AB. Styrelseledamot i CTV Properties AB (publ) samt styrelseledamot i ett flertal bolag inom KF Fastigheter koncernen.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i ett flertal bolag inom KF Fastigheter koncernen.

Bakgrund: Tidigare ledande positioner inkluderar Finance Director Nordic på Hogg Robinson Nordic AB, CFO på AbarisAB, FinancialManager/Controller på Länsförsäkringar. Över 30 års erfarenhet från finansbranschen.

Utbildning: Kandidatexamen från Karlstads universitet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.