Vi äger och förvaltar välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden

Läs mer

Fastigheter med fokus på livsmedel och samhällsservice

Läs mer

En aktiv fastighetsägare som stödjer våra hyresgäster

Läs mer

Vi skapar livskraftiga mötesplatser för framtiden

Läs mer