Aktien

Aktien

Tre Kronor Property Investments aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 10 november 2017.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 9 344 502 SEK fördelat på 9 344 502 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Utdelningspolicy

Utdelningar planeras att betalas kvartalsvis.

Utdelningarna till investerare är beräknad att motsvara lägst 8 SEK per aktie och år.

Utdelningarna är beroende av gruppens tillgängliga likviditet och utdelningsbara medel och kan komma att vara föremål för långivares samtycke och gruppens uppfyllande av kovenanter enligt låneavtal. bolagets utdelningspolicy fastställs av årsstämman efter förslag från styrelsen.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2019-12-30.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Danica Pension 1) 1 266 238 13,6 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond 780 000 8,3 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 695 573 7,4 %
Dahl Santhe 182 325 2,0 %
RBC Investor Services Bank S.A 180 000 1,9 %
LGT Bank LTD 164 000 1,8 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 162 163 1,7 %
SIX SIS AG, W8IMY 136 271 1,5 %
Stena Metall 114 500 1,2 %
Carnegie Fastighetsfond Norden 100 000 1,1 %
10 Största aktieägare 3 781 070 40,5 %
Övriga aktieägare 5 563 432 59,5 %
Totalt 9 344 502 100,0 %

1) För kunders räkning.

 

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA är utsedd till Certified Adviser för Tre Kronor Property Investment AB (publ).

Handelsinformation

Kortnamn: 3KR
ISIN-kod: SE0010169516

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
08-528 00 39
info@fnca.se

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank