Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagets ledning och organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Styrelse

Styrelsen består av representanter från bolagets aktieägare. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget.


Förvaltning

Catella Property Asset Management är kontrakterade för bolags-, kommersiell och teknisk förvaltning och Newsec Asset Management för ekonomisk förvaltning. I Norge är Newsec Basale AS ansvariga för teknisk och ekonomisk förvaltning och Catella Property Management AS för den kommersiella förvaltningen.