Tidigare bolagsstämmor

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma tisdagen den 23 april 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 23 april 2019 kl. 13.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Förslag inför val av styrelse

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Resumé Jenny Wärmé


Årsstämma tisdagen den 3 april 2018

Årsstämman ägde rum tisdagen den 3 april 2018 kl. 13.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Förslag inför val av styrelse