Finansiell kalender

Finansiell kalender

februari 15 2021
Bokslutskommuniké 2020
mars 25 2021
Årsredovisning 2020
april 27 2021
Årsstämma 2020
juli 20 2021
Halvårsrapport 2021