Finansiell kalender

Finansiell kalender

januari 11 2021
Avstämningsdag utdelning
februari 15 2021
Bokslutskommuniké 2020
mars 25 2021
Årsredovisning 2020
april 27 2021
Årsstämma 2020