Finansiell kalender

Finansiell kalender

juli 20 2021
Halvårsrapport 2021
februari 15 2022
Bokslutskommuniké 2021
mars 28 2022
Årsredovisning 2021
april 27 2022
Årsstämma 2022