Finansiell kalender

Finansiell kalender

juli 17 2020
Halvårsrapport 2020
oktober 09 2020
Avstämningsdag utdelning
januari 11 2021
Avstämningsdag utdelning
februari 15 2021
Bokslutskommuniké 2020
mars 25 2021
Årsredovisning 2020
april 27 2021
Årsstämma 2020