Finansiell kalender

Finansiell kalender

mars 25 2021
Årsredovisning 2020
april 27 2021
Årsstämma 2021
juli 20 2021
Halvårsrapport 2021
februari 15 2022
Bokslutskommuniké 2021