Livskraftiga lokala mötesplatser

Om oss

Tre Kronor Property Investment är ett svenskt fastighetsbolag listat på Nasdaq First North Growth Market. Vårt fokus är på välbelägna fastigheter i Norden med en hög andel livsmedel och samhällsservice. Genom våra strategiskt placerade fastigheter, stor kunskap och engagemang är vi med och bidrar till samhällsutvecklingen på de orter där vi är verksamma. Vår vision är att skapa livskraftiga mötesplatser för framtiden.

Vår affärsidé

Tre Kronor är ett fastighetsbolag som med stor kunskap utvecklar fastigheter och platser för att stärka våra hyresgästers affär. Vi skapar livskraftiga mötesplatser för framtiden. Tre Kronor äger fastigheter i Norden med fokus på dagligvaruhandel och samhällsservice.

Vår vison

”Livskraftiga lokala mötesplatser”

Värderingar

På Tre Kronor har vi tid för mötena, vi tror att genom att ses skapar vi tillsammans värden och resultat för samhälle, kund, kundens kund, aktieägare och oss. Låt oss ta en fika tillsammans!

Förtroendeskapande

- vi är synliga, raka och pålitliga. Det finns en ärlighet och rättfärdighet i det vi är och det vi gör. Vi gör det bästa möjliga av varje situation med en tydlig etisk kompass. Du som träffar oss ska kort sagt veta var du har oss.


Intresserade

- vi är lyhörda, närvarande och intresserade av människor, samhällsutveckling, trender och historik. När vi ses vill vi att du ska känna den nyfikenhet, kreativitet och den arbetsglädje som vårt intresse för omvärlden väcker hos oss.


Kunniga

- vi utvecklar och vårdar vårt kunnande för att bidra med kunskap till de vi möter. Vi har stor kunskap om dagligvaruhandel, samhällsservice, fastigheter och hållbart företagande. Vi är pålästa om den lokala platsens förutsättningar och har idéer som stärker våra hyresgästers verksamhet nu och framåt. Du som pratar med oss ska uppfatta att vi ser den lokala framtiden.


Aktiva

- vi omsätter vår kunskap och vårt intresse till handling. Vi är rappa och investeringsvilliga i såväl människor som hus. Med tryggheten i vår kunskap rör vi oss snabbt. Du som möter oss ska uppleva att vi genom vårt aktiva utvecklingsfokus tillsammans med dig skapar hållbara resultat och varaktiga värden.

Strategiska mål

Unik kundnöjdhet

Vi vill att våra hyresgäster ska känna att vi verkligen förstår dem, som om vi vore ett med dem. Vi har definierat vårt mål med unik kundnöjdhet som att vi ska ha ett bättre nöjd kundindex (NKI) än detaljhandelsbolagens egna fastighetsbolag (egenanvändarna) och en hög NKI hos våra övriga hyresgäster.

Tillväxt genom utveckling och förvärv

Vi skapar livskraftiga mötesplatser för framtiden med missionen att bidra till levande lokalsamhällen. Vi har definierat vårt tillväxtmål som att vi investerar i våra platser för att gynna hyresgästernas affär/affärsutveckling samt att vi nyinvesterar för en smart förvaltning.

Hållbar affär

Vi stärker hyresgästens affär med kunskap och dialog för att påverka dem till en hållbar butiks- eller lokaldrift. Vi utvecklar och förvaltar vår fastighetsportfölj på ett resurseffektivt sätt och vi tar ett socialt ansvar genom att bidra till levande lokalsamhällen.

Arbetsglädje och gott samarbetsklimat

Vi arbetar mer och allt längre i livet, då måste det vara kul och utvecklande. Kunskap är en central del av vår verksamhet och de är viktigt för oss att arbetet känns lärorikt och meningsfullt. Vi har ett mål om att de som arbetar för och med oss ska känna arbetsglädje och att våra samarbeten ska präglas av öppenhet och lyhördhet.

Uthållig avkastning

Vi ska ge våra ägare en långsiktigt hög direktavkastning på aktien, förvärvad på sunda principer.