Ledning

Ledning

Bolagets löpande verksamhet leds av VD Michael Johansson, tillsammans med VD besitter organisationen mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Michael Johansson Verkställande direktör

Född: 1965

Uppdrag i Bolaget: Vd sedan 2017-10-18.

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i samtliga dotterbolag i Tre Kronor Property Investment, styrelseledamot och vd på Gilvert Development AB.

Erfarenhet: 
Mångårig erfarenhet inom detaljhandel, fastighetsförvaltning, transaktion och finansiering. Tidigare vd för ICA Fastigheter Sverige AB och vd för bolag inom Skanska-koncernen.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jan Koskela CFO

Född: 1961

Uppdrag i Bolaget: Interim CFO sedan december 2017

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och verkställande direktör i Jan Koskela Konsult AB, styrelseledamot i CTV Properties AB (publ), styrelseledamot eller -suppleant i samtliga bolag i KF Fastigheter-koncernen.

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet från finansbranschen. Verksam på en rad olika ledande positioner bl.a. CFO på Abaris AB, Finance Director på Hogg Robinson Nordic AB och Financial Manager/Controller på Länsförsäkringar. 

Utbildning: Kandidatexamen från Karlstads universitet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.