Styrelse

Styrelse

Bolagets styrelse består av personer med mångårig erfarenhet från både fastighetsbranschen och dagligvaruhandel.

Bernt-Olof Gustavsson Styrelseordförande

Född: 1960

Uppdrag i bolaget: Styrelseordförande sedan 2017-10-19.

Innehav i bolaget: 0 aktier

Övriga uppdrag: Styrelseordförande NCM Development AB, styrelseledamot Samtrygg AB, Samtrygg Group AB, Rexad AB, styrelsesuppleant Constellator Fastighetsanalys AB.

Erfarenhet: 
Mångårig erfarenhet inom detaljhandel, fastighetsförvaltning, transaktion och finansiering. Tidigare vd för Coop Fastigheter AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Cecilia Widebäck West Styrelseledamot

Född: 1957

Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot sedan 2018-04-03.

Innehav i bolaget: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet av bank, risk, finansiering och affärsutveckling. Verksam över 30 år i SEB i en rad olika seniora positioner, inkluderande sju år som hållbarhetschef för koncernen, med fokus på hållbarhet i affärsverksamheten, och tio som kundansvarig för några av bankens största företagskunder.

Utbildning: Master of Business Administration,The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Civilekonomexamen, Handelshögskolan, Stockholm. 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Magnus Ros Styrelseledamot

Född: 1967

Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot sedan 2018-04-03.

Innehav i bolaget: 0 aktier.

Övriga uppdragVd och styrelseledamot Magnus Ros Affärsutveckling AB.

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet av butiksdrift och butiksetablering inom ICA, KF-fastigheter, Axfood och Bergendahls.

Utbildning: Kandidatexamen i Systemvetenskap och programmering, Växjö Högskola, Växjö. Flertalet ledarskapsutbildningar.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jenny Wärmé Styrelseledamot

Född: 1978

Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot sedan 2019-04-23.

Innehav i bolaget: 504 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Nyfosa AB

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet inom den legala sektorn med specialisering inom fastighetsrätt och bolagsfrågor. Tidigare huvudansvarig för noteringen av Hembla AB på börsen 2015.

Utbildning:  Jur kand (Degree of master of Law - LL.M), Stockholms universitet, Stockholm

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare.

Pär Nilsson Styrelseledamot

Född: 1969

Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot sedan 2020-04-27

Innehav i bolaget: 0 aktier

Övriga uppdrag: Grundare & Ägare av PRODESTO AB

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet inom detaljhandel, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Tidigare fastighetsdirektör för Lidl Sverige KB och VD KF Fastigheter Exploatering AB.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje, befälsutbildning och affärsutbildningar av KREAB/Affärskraft.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jan Barchan Styrelseledamot

Född: 1946

Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot sedan 2021-04-27

Innehav i bolaget: 0 aktier

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Briban Invest AB, styrelseledamot i Studsvik AB och styrelseledamot i Net Insight AB.

Erfarenhet: Erfaren affärsman, företagsledare och investerare, med gedigen kompetens inom styrelsearbete, fastighetsbranschen samt av att leda och utveckla företag.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Lund

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.