För dig som behöver hjälp med något i din lokal

Serviceanmälan

Alla service- och felanmälningar skall anmälas online i vår kundportal.

Till kundportalen

Vid akuta åtgärder utanför kontorstid, t.ex. elavbrott eller en värmeanläggning som slutat fungera, kontakta jourtelefonen 0771-57 57 00.