Vi äger och förvaltar välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Sverige

Våra Fastigheter

Portföljen består av ett fokuserat bestånd inom segmentet defensiv handel. Efterfrågan på livsmedel och samhällsservice uppvisar låg känslighet gentemot ekonomiska cykler, vilket skapar förutsägbara kassaflöden. Största hyresgästerna är Systembolaget, ICA, Coop, Norsk Butikksdrift, Axfood, samt statlig och kommunal verksamhet.

Portföljen betraktas som defensiv till följd av hyresgästernas underliggande egenskaper.

Antal Fastigheter

145

Uthyrbar yta (m2)

203 826

Hitta våra fastigheter